Rozdzielnice elektryczne

Dostarczamy kompletne rozdzielnice NN do 2500A, Rozdzielnice nn do 2500A wyposażone w układy SZR

  • Rozdzielnice mieszkaniowe
  • Rozdzielnice z układami kontrolno - pomiarowymi
  • Rozdzielnie budowlane - przeznaczone do zasilania placów budowy i obiektów remontowanych. Rozdzielnie te wykonane są w obudowach termoutwardzalnych i metalowych w wersjach kompaktowych lub na wolnostojących stojakach rozkracznych metalowych.
  • Szafy oświetlenia ulicznego
  • Złącza kablowe
  • Złącza kontrolno - pomiarowe

Rozdzielnice możemy wykonać na podstawie dostarczonych projektów lub sami opracować dla Państwa.

TOP