Laboratorium pomiarowe

Posiadamy własne laboratorium pomiarowe systemów różnicowania ciśnień stosowane w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ciepła umożliwiające prowadzenie testów kontrolnych zgodnie z normą 12101-6. Laboratorium nasze umożliwia prowadzenie testów wentylatorów, klap w różnych konfiguracjach hydraulicznych. Możemy prowadzić badania odpowiednie dla układów klatek schodowych, przedsionków i korytarzy w układach zmiennej regulacji ciśnienia za pomocą przemienników częstotliwości, klap upustowych, klap regulacyjnych, klap transferowych przy stałych i zmiennych wydatkach.

W laboratorium naszym odbywają się regularnie szkolenia i prezentacje dla wszystkich zainteresowanych. Współpracujemy z Politechniką Wrocławską i Politechniką Łódzką udostępniając stanowiska badawcze dla studentów oraz prowadzimy wspólne badania.

TOP