Google+


Witamy

Control System jest spółką zajmującą się systemami sterowania cyfrowego w róznych dziedzinach przemysłu. Dla naszych klientów świadczymy usługi w zakresie projektowania, programowania i uruchamiania systemów automatyki. Działamy zarówno w branży automatyki budynkowej jak i przemysłu.

Od 1997 roku świadczymy dla naszych klientów usługi w zakresie kompleksowej obsługi w branży automatyki począwszy od koncepcji, analizy ekonomicznej kosztów inwestycyjnych, wyboru optymalnego rozwiazania, eksploatacji i serwisu, a skończywszy na wykonaniu instalacji pod klucz oraz późniejszej obsłudze instalacji. Uzupełnieniem naszej działalności jest opieka nad budynkami z opracowywaniem strategii optymalnych kosztów eksploatacji.

Firma posiada dwa oddziały, w Warszawie oraz we Wrocławiu.  Od początku działalności skupiamy się na zadaniach trudnych, wymagających znajmości szeregu branż związanych. Posiadamy własną prefabrykację rozdzielnic zasilająco- sterujących zarówno we Wrocławiu jak i w Warszawie. Każdy projekt analizujemy dla naszych klientów pod kątem celowości i optymalizacji kosztów zarówno inwestycyjnych jak i późniejszej eksploatacji. Nie ma dla nas projektów szybkich, każdemu poświęcamy tyle samo czasu i zaangażowania. Na dzień dzisiejszy firma mocno rozwija dział systemów zarządzania i integracji systemów stosując nowe technologie.

Kierunkiem wyznaczającym dalszy rozwój firmy są techniki komputerowe, komplesowa integracja instalacji, wykorzystanie internetu jako medium transmisji danych oraz inteligentne rozwiązania umożliwające zdalne zarządzania, alarmowanie i raportowanie instalacji.

---------------------------------------------------------------------------------------

zestawienie znakow rpo kolor

INFORMACJE O POZYSKANYCH ŚRODKACH

Priorytet 1 Wzrost konkurencyjności dolnośląskich przedsiębiorstw

Działanie 1.1: Inwestycje dla przedsiębiorstw

SCHEMAT 1.A2 „Dotacje inwestycyjne dla MŚP wspierające innowacyjność produktową i procesową na poziomie przedsiębiorstwa (z wyłączeniem projektów z zakresu turystyki)

Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnej technologii wytwarzania systemu nadciśnieniowego zabezpieczenia przed zadymieniem”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Control System tel: 0717156272         tel:0222111497
Copyright 1997-2014 Control System, All rights reserved