Polityka Jakości

 

Misją naszej firmy jest nieustanny wzrost jakości naszych usług i produktów, zapewniający realizację aktualnych jak również potencjalnych potrzeb i oczekiwań klientów w myśl hasła:

 

"TWORZYMY Z PASJĄ DLA LUDZI"

 

Najwyższą jakość naszych produktów i usług osiągamy poprzez :

 • stałe monitorowanie wymagań klienta,
 • dostosowanie programu produkcyjnego i usługowego tak, aby w optymalny sposób wymagania te spełniał,
 • produkcję wysokiej jakości wyrobów z najlepszych materiałów, w zaplanowanych i nadzorowanych warunkach,
 • stałe spełniania mających zastosowanie przepisów i norm,
 • zastosowanie racjonalnych metod pracy oraz wdrażanie postępu technicznego
 • Zapewniamy profesjonalną obsługę każdemu klientowi, poprzez łączenie doświadczenia długoletnich pracowników z wiedzą, nowatorstwem, dynamizmem i kreatywnością naszych pracowników i zatrudnianych ekspertów.
 • Cenimy sobie czas naszych klientów.
 • Deklarujemy wspólne tworzenie i realizację polityki jakości poprzez świadomy udział każdego naszego pracownika w wytwarzaniu produktu lub świadczenie usługi o wymaganej, wysokiej jakości.

Jakość i profesjonalizm w naszej firmie jest priorytetem.

 

Politykę jakości realizujemy poprzez :

 • Utrzymanie wysokiej, konkurencyjnej pozycji na rynku oferowanych produktów i świadczonych usług.
 • Utożsamianie firmy przez klienta z najwyższą jakością usług
 • Zapewnienie klienta, że polityka jakości a co za tym idzie ciągłe doskonalenie oferowanych produktów i usług, gwarantuje coraz większą jego satysfakcję.
 • Nieustanne podnoszenie kwalifikacji zespołu firmy.
 • Umacnianie pracowników w przekonaniu, że czynny udział w tworzeniu systemy zarzadzania jakością, rzetelność i odpowiedzialność podczas realizacji jego wymagań, owocuje w postaci zadowolenia klienta, uznania przełożonych a co za tym idzie poczucia spełnienia dla pracownika.

Zobowiązujemy się do ciągłego doskonalenia skuteczności systemu zarządzania jakością.

Wdrażając i utrzymując system jakości według normy ISO 9001:2015, potwierdzamy wiarygodność podejmowanych przez nas działań i uzyskiwania w efekcie zamierzonych rezultatów.

TOP