Przetworniki różnicy ciśnień

Produkujemy przetworniki ciśnienia dla układów różnicowania ciśnień w systemach zapobiegania zadymieniu dróg ewakuacyjnych. Przetworniki nasze są autorskim rozwiązaniem pozwalającym dokonywać dokładnych pomiarów obiektowych.

  • Przetworniki posiadają regulowany zakres pomiarowy.
  • Innowacyjnym rozwiązaniem jest wprowadzenie kompensacji temperaturowej dla ujemnych temperatur zewnętrznych.
  • Typowym zastosowaniem przetwornika jest utrzymywanie nadciśnienia w drogach ewakuacyjnych. Układ sterowania zapewnia odporność na zwarcia wewnętrzne przetwornika oraz kontroluje utratę sygnału sterującego. Możliwa jest praca indywidualna lub grupowa urządzeń.
TOP