Indywidualne sterowniki przedsionkowe

Indywidualny sterownik do układów elektronicznego transferu powietrza umożliwia płynną regulację ciśnienia z dwóch pętlach regulacyjnych za pomocą szybkich siłowników elektrycznych. Zasilany i sterowany gwarantowanym napięciem bezpiecznym 24VDC z jednego lub dwóch źródeł z automatycznym przełączeniem.

Głównym zastosowaniem autonomicznego sterownika SM-VEST jest regulacja ciśnienia w co najmniej jednej pętli regulacji opartej na pomiarze ciśnienia między dwoma strefami – pomiędzy strefą chronioną i niechronioną oraz odpowiednie wysterowanie wyjść analogowych do których mogą być podłączone elementy wykonawcze w postaci siłowników obrotowych, liniowych lub innych elementów wykonawczych.

Sterownik ma zastosowanie do wszystkich układów regulacji ciśnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania się dymu i ognia. Urządzenie stabilizuje ciśnienie w przypadku zamknięcia drzwi między strefami chronionymi, w przypadku kiedy drzwi są otwarte, stabilizowany jest przepływ przez drzwi, przez zamknięcie jednego z elementu wykonawczego w strefie o niższym ciśnieniu a otwarcie elementu wykonawczego w strefie o wyższym ciśnieniu. Sterownik do regulacji nie potrzebuje pomiaru ilości powietrza jednak możliwy jest pomiar przez jeden z przetworników za pomocą hydraulicznych elementów pomiarowych np. rurka Prandtla lub Pitota. Wartości regulacyjne ciśnienia mogą być zadawane i zmieniane lokalnie jak i zdalnie.

TOP